Aktualności

Rekrutacja na stanowisko ANALITYKA KREDYTOWEGO 14.07.2021 r.

Informujemy, że została ogłoszona rekrutacja 

na stanowisko ANALITYKA KREDYTOWEGO

 

Miejsce pracy: Centrala Banku Spółdzielczego w Rzeszowie, przy ul. płk. Leopolda Lisa Kuli 16

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym
 • min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w bankowości na stanowisku związanym z analizą kredytową
 • umiejętności przeprowadzania analizy finansowej
 • doświadczenia w przygotowaniu dokumentacji kredytowej
 • umiejętności identyfikacji ryzyka
 • znajomości finansów przedsiębiorstw
 • zdolności do analitycznej oceny sytuacji

Oferty, wraz z dołączoną treścią:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko analityka kredytowego, ogłoszonej w lipcu 2021 r. prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Rzeszowie. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody  dobrowolnie, oraz, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie odstępu od treści moich danych oraz ich przetwarzania, jak również  wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”

prosimy kierować wyłącznie na adres:  biuro.zarzadu@bs.rzeszow.pl

w terminie  do 9 sierpnia 2021 r.

Odpowiemy tylko na wybrane aplikacje

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODPOWIADAJĄCYCH NA POWYŻSZE OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Bank Spółdzielczy w Rzeszowie,
  z siedzibą w Rzeszowie (35-025), ul. płk. Leopolda Lisa Kuli 16. Może się Pani/Pan również skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@bsrzeszow.pl;
 • przekazanie CV oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rekrutacją jest dobrowolne, natomiast brak wyrażenia zgody, spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji;
 • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda;
 • Pani/Pana CV będzie przechowywany do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub maksymalnie do trzech miesięcy, od momentu wpłynięcia do nas CV;
 • Pani/Pana dane osobowe, możemy przekazywać podmiotom, realizującym na nasze zlecenie, badania medycyny pracy oraz obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym;
 • nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 • ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana CV, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych;
 • w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij