Aktualności

Zarząd Banku zaprasza swoich Członków do wzięcia udziału w zebraniach sprawozdawczych. 13.05.2021 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rzeszowie 

Z A P R A S Z A swoich Członków do wzięcia udziału

w zebraniach sprawozdawczych, które odbędą się:

- w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 11.00, w siedzibie Oddziału Banku w Sieniawie, ul. Jana Pawła II 1/1, dla członków z terenu Miasta i Gminy

   Sieniawa oraz Gminy Adamówka;

- w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 13.00, w siedzibie Centrali Banku w Rzeszowie, ul.płk.Leopolda Lisa-Kuli 16;

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania Grup Członkowskich.
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rzeszowie z działalności w roku 2020.
  4. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzeszowie z działalności w roku 2020.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o wzięcie udziału w zebraniach

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij