Ubezpieczenie

W przypadku przyjęcia jako zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu cesji wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej, Kredytobiorca jest zobowiązany do dostarczenia polisy ubezpieczeniowej wystawionej przez zakład ubezpieczeń akceptowany przez Bank wraz z dowodem opłacenia składki, która spełnia minimalne warunki ubezpieczenia w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego. Informacja o minimalnych warunkach ubezpieczenia w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego oraz wykaz zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank zmieściliśmy na niniejszej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij