Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy zabezpiecza środki finansowe w transakcji między kontrahentami. Służy do gromadzenia środków pieniężnych powierzonych posiadaczowi rachunku przez osobę trzecią, na podstawie odrębnej umowy. Zgromadzone środki mogą zostać wypłacone posiadaczowi rachunku w momencie spełnienia warunków określonych w umowie rachunku powierniczego.

Środki na rachunku powierniczym wyłączone są z postępowania egzekucyjnego i masy upadłościowej.

Kto może otworzyć rachunek powierniczy?

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Osoby prawne
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną

W ofercie Banku:

Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Prowadzisz działalność deweloperską? Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy możesz wykorzystać do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez Klientów, finansujących budowę, na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Pamiętaj, u nas możesz otworzyć rachunek MRP dla inwestycji nie tylko finansowanej kredytem, ale również ze swoich środków własnych.

Co zyskują osoby nabywające mieszkania lub domy?

Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
 • gwarantuje wzrost bezpieczeństwa pieniędzy wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu
 • daje wsparcie Banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej
 • zabezpiecza środki pieniężne przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera

Kim jest powiernik?

Powiernik to posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym, czyli deweloper.

Kim jest powierzający?

Powierzający to deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym – na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem (czyli finansujący, a więc kupujący mieszkanie lub dom).

Kiedy możliwe są wypłaty z rachunku?

Wypłaty możliwe są po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji potwierdzonych przez wskazanego przez Bank rzeczoznawcę oraz po przeprowadzeniu pozytywnej kontroli przez pracownika Banku, przy czym pierwsza wypłata z Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego jest realizowana dopiero po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy z nabywcą, a ostatnia po przedłożeniu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego U nas nie musisz składać dodatkowych dyspozycji, w przypadku niepełnym wpłat nabywców lub rejestracji nowych nabywców po zakończeniu danego etapu. Bank regularnie monitoruje kolejne wpłaty nabywców i wypłaca środki zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego.

W jakiej walucie prowadzony jest rachunek?

W złotówkach.

Oprocentowanie i opłaty

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – przydatne informacje

Więcej informacji na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl

Rachunek prowadzony jest zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Prowadzisz działalność deweloperską? Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy możesz wykorzystać do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Pamiętaj, u nas możesz otworzyć rachunek MRP dla inwestycji nie tylko finansowanej kredytem, ale również ze swoich środków własnych.

Co zyskują osoby nabywające mieszkania lub domy?

Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy:

 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
 • zapewnia pełne bezpieczeństwo środków osób nabywających mieszkanie lub dom przez cały okres budowy
 • wsparcie banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej
 • zabezpieczenie środków pieniężnych przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera

Kim jest powiernik?

Powiernik to posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym, czyli deweloper.

Kim jest powierzający?

Powierzający to deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym – na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem, czyli finansujący, a więc kupujący mieszkanie lub dom.

Kiedy możliwe są wypłaty z rachunku?

Wypłata dokonywana jest jednorazowo po przedłożeniu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz po przeprowadzeniu pozytywnej kontroli przez pracownika Banku.

W jakiej walucie prowadzony jest rachunek?

W złotówkach.

Oprocentowanie i opłaty

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – przydatne informacje

Więcej informacji na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl

Rachunek prowadzony jest zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.