Gwarancja de minimis

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie przystąpił do rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń
i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego".

Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP
i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Warunki objęcia gwarancją de minimis kredytu obrotowego:

 • gwarancja stanowi do 60 proc. kwoty udzielonego kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2023 r.)¹  i maksymalnie wynosi 3,5 mln zł (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji do 10 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis)¹,
 • gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy (75 miesięcy do 31 grudnia 2023 r.)¹ i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące,
 • odsetki oraz inne koszty związane z kredytem nie objęte są gwarancją,
 • kredyt może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe,
 • gwarancją może być objęty kredyt odnawialny, w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres oraz kredyt nieodnawialny lub odnawialny w przypadku podwyższenia kwoty kredytu (limitu kredytu), pod warunkiem zmiany warunków umowy kredytu, uwzględniającej przyjęcie przez Bank Kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis,
 • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu nieodnawialnego przy podwyższeniu kwoty tego kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2023 r.)¹, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu;
 • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu odnawialnego przy podwyższeniu limitu kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty (80 proc. kwoty kredytu – do 31 grudnia 2023 r.)¹ podwyższonego limitu kredytu (całego limitu).

Warunki objęcia gwarancją de minimis kredytu inwestycyjnego:

 • gwarancja stanowi do 60 proc. kwoty udzielanego kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2023 r.)¹ i maksymalnie wynosi 3,5 mln zł (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. maksymalna kwota gwarancji może wynieść: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis),
 • gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 99 miesięcy (120 miesięcy do 31 grudnia 2023 r.) i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu przy podwyższeniu kwoty tego kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty (80 proc. kwoty kredytu – do 31 grudnia 2023 r.)¹, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu.

¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.