Gwarancje i poręczenia

Zalety

 • brak konieczności angażowania środków własnych w zabezpieczenie transakcji
 • wzmocnienie wiarygodności i pozycji przedsiębiorcy
 • zabezpieczenie płatności

Opis produktu

Gwarancja bankowa jest jednostronnym zobowiązaniem Banku do zapłacenia określonej kwoty w przypadku gdyby Klient Banku nie wywiązał się ze swojego zobowiązania. Udzielona gwarancja może zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązania.

Zależnie od przedmiotu umowy lub kontraktu zawartego między kontrahentami handlowymi, Bank Spółdzielczy w Rzeszowie udziela, w szczególności następujących gwarancji bankowych:

 • wadialnych (przetargowych)
 • zwrotu zaliczki
 • należytego wykonania umowy
 • spłaty kredytu
 • terminowej zapłaty
 • zapłaty rat leasingowych
 • gwarancji bankowej składanej jako zabezpieczenie akcyzowe
 • zapłaty długu celnego
 • zabezpieczających wypłatę nagród osobom wypłacającym w ramach loterii
 • potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • gwarancji bankowych (kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej kwotę podatku lub zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)
 • zwrotu zaliczki z PROW 2014 – 2020 oraz w zakresie mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.