Kredyt na cele mieszkaniowe

Czym jest kredyt na cele mieszkaniowe?

Marzysz o własnym mieszkaniu, ale brakuje Ci środków? Nie czekaj dłużej - z naszym kredytem na cele mieszkaniowe PLN spełnisz swoje marzenia!

Oferujemy minimum formalności oraz krótki czas rozpatrywania wniosku. Dzięki temu szybko uzyskasz odpowiedź i będziesz mógł rozpocząć proces poszukiwania wymarzonego mieszkania.

Szeroki zakres kredytowania pozwala na sfinansowanie zakupu lub budowę mieszkania w dowolnej lokalizacji. Okres kredytowania to aż 25 lat, co daje możliwość spłaty kredytu w dogodnych ratach, dostosowanych do Twoich możliwości finansowych.

Dla naszych klientów mamy również specjalną ofertę - karencję w spłacie kapitału aż do 24 miesięcy. Dzięki temu będziesz miał więcej czasu na uregulowanie innych zobowiązań finansowych, a spłata kredytu nie będzie Cię przytłaczać.

A co najważniejsze - u nas nie ma opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. Masz pełną swobodę w zarządzaniu swoimi finansami i możesz spłacić kredyt wcześniej niż przewiduje umowa, bez dodatkowych kosztów.

Nie czekaj, zrealizuj swoje marzenie o własnym mieszkaniu! Skorzystaj z naszej oferty kredytu na cele mieszkaniowe w PLN i zacznij nowy rozdział w swoim życiu już dziś!

Korzyści

KREDYT NA CELE MIESZKANIOWE w PLN

Chcesz mieć własny kąt, weź kredyt na cele mieszkaniowe i już.

 • Minimum formalności
 • Krótki czas rozpatrywania wniosku
 • Szeroki zakres kredytowania
 • Okres kredytowania do 25 lat 
 • Spłata w dogodnych ratach
 • Karencja w spłacie kapitału aż do 24 miesięcy
 • Brak opłaty za wcześniejszą spłatę

Opis produktu

Kredyt na cele mieszkaniowe może być przeznaczony na:

 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji, ale z  zastrzeżeniem, że kredyt o zmiennym oprocentowaniu nie może być przeznaczony na refinansowanie kredytów o stałym/ okresowo - stałym oprocentowaniu;
 8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 9. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE;
 10. remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE;
 11. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
  a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
 12. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową).
 13. zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE, w sytuacji gdy zabezpieczeniem będzie dodatkowo lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny;
 14. refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę  na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 9-12, jeżeli zostały one poniesione przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę;
 15. refinansowanie poniesionych kosztów na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 8,  na podstawie udokumentowanych kosztów, np. faktur, rachunków, umów z kontrahentami do 12 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 16. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-12, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na Kredytobiorcę;
 17. dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu;
 18. inne, zaakceptowane przez Bank.


Wymagany minimalny wkład własny – 20%

Zabezpieczenia obligatoryjne:

 • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu
 • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych
 • weksel własny in blanco

Pozostałe informacje:

 • kredyt w zależności od celu może być wypłacony jednorazowo lub w transzach
 • spłata w ratach równych lub malejących
 • na wniosek Klienta każdy kredyt może zostać objęty karencją w spłacie kapitału –maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu/ pierwszej transzy nie może przekroczyć 24 miesięcy (w okresie trwania karencji w spłacie kapitału, spłacie podlegają tylko odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu)

Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie.

RRSO - oprocentowanie zmienne:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,27 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 274 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20 % wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 7,96 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87 %) i marży Banku w wysokości 2,09 %  równa rata miesięczna: 2 107,23  PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 358 384,62 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 358 165,62 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 632 384,62 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 1 lutego 2024 r . na reprezentatywnym przykładzie.
 

RRSO - oprocentowanie okresowo - stałe:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,28 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 274 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 7,97 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,97 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,10% , równa rata miesięczna 2 109,04 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 358 929,31 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 358 710,31 PLN, prowizja  za udzielenie kredytu: 0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 632 929,31 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 1 lutego 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

WIBOR 3M

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.