Pożyczka hipoteczna

Korzyści

Masz marzenia, ale brakuje Ci środków? Teraz możesz to zrobić, korzystając z naszej Pożyczki Hipotecznej!

 

Oferujemy Ci dowolny cel kredytowania i nie wymagamy udokumentowania wydatków. Dzięki temu masz pełną swobodę w wykorzystaniu środków i możesz spełnić każde swoje marzenie.

Długi okres kredytowania, aż do 20 lat, pozwala na spłatę pożyczki w dogodnych ratach, które dostosujemy do Twoich potrzeb. Masz również możliwość wyboru rat równych lub malejących, co pozwoli Ci na dopasowanie rat do Twoich możliwości finansowych.

Dla naszych klientów mamy również specjalną ofertę - karencję w spłacie pożyczki aż do 24 miesięcy. Dzięki temu będziesz miał więcej czasu na uregulowanie innych zobowiązań finansowych, a spłata kredytu nie będzie Cię przytłaczać.

I co najważniejsze, u nas nie ma opłaty za wcześniejszą spłatę pożyczki. Masz pełną swobodę w zarządzaniu swoimi finansami i możesz spłacić pożyczkę wcześniej niż przewiduje umowa, bez dodatkowych kosztów.

Opis produktu

Podsumowując nasza pożyczka hipoteczna:

 • przeznaczona jest na dowolny cel kredytowania
 • nie wymaga udokumentowania wydatków
 • posiada długi okres kredytowania – aż do 20 lat
 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę
 • spłata pożyczki w ratach równych lub malejących
 • karencja w spłacie aż do 24 miesięcy
 • kwota pożyczki: do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem

Zabezpieczenia obligatoryjne:

 • hipoteka na nieruchomości będącej własnością Pożyczkobiorcy,
 • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;
 • weksel własny in blanco

Transze:

 • pożyczka może być wypłacana jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy,
 • spłata pożyczki następuje w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) obliczona na dzień 22.02.2023 r. dla wypłaconej jednorazowo POŻYCZKI HIPOTECZNEJ  wynosi 12,26 % i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki 97 500 PLN, okres kredytowania 180 miesięcy, oprocentowanie pożyczki 11,02 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej pożyczki (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,02) oraz marży Banku w wysokości 4,00 %, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę pożyczki o 1,00 p.p.). Równe raty miesięczne – 1 109,11 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt pożyczki 105 285,75 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 102 141,75 PLN, prowizja za udzielenie pożyczki (nie kredytowana): 3,00% kwoty udzielonej pożyczki wynosząca: 2 925 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie pożyczki Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 202 785,75 PLN. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy pożyczki może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi pożyczki mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Oferujemy minimum formalności, a nasz doświadczony zespół pracowników doradzi Ci i pomoże w procesie ubiegania się o pożyczkę hipoteczną :

Spełnij swoje marzenia dzięki naszej Pożyczce Hipotecznej! Skorzystaj z naszej oferty już dziś!

WIBOR 3M

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij