Lokata walutowa

Korzyści

 • Minimalna kwota lokaty - 100 EUR lub 100 USD
 • Środki pieniężne pracują efektywnie
 • Odnawialny charakter lokaty
 • Kapitalizacja odsetek po okresie umownym
 • Bezpieczeństwo
 • Minimum formalności
 • Gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Opis produktu

 • Lokata WALUTOWA przeznaczona jest dla osób fizycznych.
 • Do otwarcia lokaty wystarczy dowód tożsamości, podpisanie umowy i dokonanie wpłaty.
 • Wpłaty dokonać można w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
 • Umożliwia zadysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami na wypadek śmierci.

Okres umowny

 • 1 miesiąc
 • 3 miesiące
 • 6 miesięcy
 • 12 miesięcy

Oprocentowanie

Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od okresu na jaki zadeklarowano lokatę oraz dotrzymania zadeklarowanego terminu.
Odsetki naliczane są od dnia wpłaty do dnia poprzedzającego wypłatę lub do ostatniego dnia okresu umownego.
Odsetki po upływie okresu umownego mogą być, w zależności od dyspozycji Klienta, dopisane do kwoty lokaty lub przekazane na wskazany rachunek.
Wypłata przed zadeklarowanym terminem stanowi naruszenie warunków umowy i powoduje obniżenie odsetek.

 

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij