Konto osobiste ROR Junior

Czym jest konto osobiste ROR Junior

Konto Osobiste Junior pozwala na bezpieczne i wygodne zarządzanie finansami, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Korzystając z konta małoletni posiadacz rachunku nauczy się planowania budżetu, oszczędzania pieniędzy i zwiększania swojej świadomości finansowej.

Dlatego jeśli chcesz nauczyć się, jak zarządzać swoimi finansami to konto osobiste Junior jest właśnie dla Ciebie. Dzięki niemu możesz zdobyć pierwsze doświadczenia w zarządzaniu pieniędzmi, a jednocześnie cieszyć się wieloma korzyściami, które oferuje bank.

Korzyści

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY - KONTO OSOBISTE JUNIOR

 • 0 zł – prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł – wydanie i obsługa karty debetowej
 • 0 zł – bankowość elektroniczna oraz mobilna
 • 0 zł – wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówce bankowej
 • 0 zł – wypłaty z bankomatów Grupy BPS
 • 0 zł – przelewy na rachunki w Banku

Zasady dysponowania pieniędzmi na kontach małoletnich

Osoba małoletnia może płacić, przelewać lub wypłacać pieniądze z  konta w granicach kwoty zwykłego zarządu (aktualna kwota). Rodzic czy opiekun prawny może przelewać i wypłacać pieniądze w granicach zwykłego zarządu  tylko w placówce. Ograniczenie wynika z przepisów prawa. Aby korzystać z wyższej kwoty, potrzebujemy zgody sądu opiekuńczego.

Opis produktu

 • Posiadaczem rachunku może być osoba która ukończyła 13 lat ale nie przekroczyła 18 lat;
 • Posiadacz rachunku, może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku w granicach zwykłego zarządu, o ile przedstawiciel ustawowy nie wyraził wobec tego sprzeciwu na piśmie;
 • Konto osobiste ROR Junior służy do otrzymywania wpływów gotówkowych i bezgotówkowych (np. stypendium, renta, itp.) 
 • Umożliwia wygodny i szybki dostęp do własnych pieniędzy;
 • Umożliwia regulowanie zobowiązań i płatności (np. opłaty za telefon, internet, szkołę);
 • Dostęp do usługi BLIK
 • Daje możliwość realizacji bezgotówkowych dyspozycji przekazywanych za granicę i przychodzących z zagranicy;
 • Do otwarcia rachunku wymagane jest oświadczenie Przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy przez małoletniego Posiadacza rachunku.

Oprocentowanie

Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej. Odsetki dopisywane do kapitału na koniec każdego kwartału.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij