Kredyt rewolwingowy

Opis produktu

Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym. Jest formą finansowania, w której Bank określa maksymalny limit zadłużenia do wykorzystania, w zależności od potrzeb Klienta. Kredyt ten może być udzielany jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu nieodnawialnego w rachunku kredytowym lub jako samodzielny kredyt.

Celem kredyty rewolwingowego może być:

  • finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych
  • finansowanie podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta
  • spłata zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego.

Kredyt na finansowanie kontraktu jest formą kredytu rewolwingowego.

Oprocentowanie kredytu wg stałej stopy procentowej lub wg stopy zmiennej, opartej na stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Banku ustalonej zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

Zalety

  • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu – spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna
  • ustalana indywidualnie kwota kredytu
  • okres kredytowania – do 24 miesięcy (przy kredytach z jednorazową spłatą kapitału, bez możliwości wydłużania okresu kredytowania) lub do 12 miesięcy (z możliwością wielokrotnego przedłużania okresu kredytowania na kolejne 12 miesięczne okresy, bez konieczności spłaty występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania zadłużenia)
  • odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu

Zabezpieczenie

Stosowane zabezpieczenia spłaty kredytu rewolwingowego ustalane są indywidualnie i zależą m.in. od kwoty kredytu, oceny zdolności kredytowej, okresu spłaty oraz oceny ryzyka przez Bank.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.