• Komfort
  • Wygoda
  • Bezpieczeństwo
  • Nie musisz pamiętać o rachunkach
  • Nie musisz pamiętać o terminach

Polecenie zapłaty - jest nowoczesną, prostą i bezpieczną formą regulowania opłat, których kwota za każdym razem może być inna, a częstotliwość regulowania nie ma znaczenia. Polega na udzielaniu wierzycielowi (wystawcy rachunku/faktury) dyspozycji pobierania z rachunków dłużnika (odbiorcy usługi) powtarzających się płatności i przekazania należności na rachunek wierzyciela.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij