Usługa 3D Secure

Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS usługa 3D Secure jest dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania polega na dodaniu, obok funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure.

Transa​kcje internetowe
Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

Pojedyncza transakcja internetowa 100 PLN
Suma transakcji internetowych 400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych 5

Klienci Banku Spółdzielczego w Rzeszowie mają możliwość decydowania czy chcą uwierzytelniać swoje niskokwotowe transakcje dokonywane kartą płatniczą w Internecie, czy pozostają przy potwierdzaniu każdej, nawet najmniejszej transakcji.

Co Klient może zrobić w portalu Kartosfera?
Domyślnie pozostawiamy włączone dla wszystkich transakcji uwierzytelnienie 3D Secure. Klienci, którzy chcą realizować transakcje szybciej, bez konieczności jej potwierdzania kodem sms mogą w Kartosferze zmienić to ustawienie na „wyłączone”. W efekcie, gdy Klient będzie dokonywał transakcji niskokwotowej w ramach wymienionych wyżej limitów, nie będzie proszony o uwierzytelnienie 3D Secure, a jego transakcja przebiegnie w oparciu o podane dane karty (numer, datę ważności, kod CVC/CVV2).
WAŻNE: Jeśli Klient nie wykona żadnego działania i nie zmieni ustawień w Kartosferze, każda jego transakcja będzie silnie uwierzytelniana z użyciem 3D Secure, jak do tej pory.

Poniżej przedstawiamy  krótką instrukcję pokazującą jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wygląda uwierzytelnienie transakcji w ramach usługi 3D Secure dla wszystkich Klientów Grupy BPS.

Jak nadać PIN w KartoSFERZE

Uwierzytelnienie transakcji

Więcej o usłudze 3D Secure w zakładce Kartosfera

Podręcznik użytkownika oraz Regulamin portalu kartowego znajduje się pod adresem www.kartosfera.pl

 

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.