Ubezpieczenie

W przypadku przyjęcia jako zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu cesji wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej, Kredytobiorca jest zobowiązany do dostarczenia polisy ubezpieczeniowej wystawionej przez zakład ubezpieczeń akceptowany przez Bank wraz z dowodem opłacenia składki, która spełnia minimalne warunki ubezpieczenia w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego. Informacja o minimalnych warunkach ubezpieczenia w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego oraz wykaz zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank zmieściliśmy na niniejszej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.