Od dnia 25 maja 2018r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”).

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Bank Spółdzielczy w Rzeszowie zapewnia zgodność procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Mając na uwadze powyższe Bank Spółdzielczy w Rzeszowie jako Administrator Twoich danych osobowych, przedstawia poniższe informacje:

Kontakt do Administratora danych osobowych:

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
ul. L. Lisa- Kuli 16
35-025 Rzeszów


Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Karol Franus
e-mail: iod@bs.rzeszow.pl

Pobierz:

Realizacja praw Klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 ( RODO )

Klauzule informacyjne

Polityka prywatności
Polityka prywatności Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.