Kredyt hipoteczny

Opis produktu

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną przez co najmniej 24 miesiące działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych i towarzystwach leasingowych.

Kredyt hipoteczny przeznaczony jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, z wyłączeniem podmiotów rozliczających się w formie karty podatkowej.

Kredyt nie może być przeznaczony na finansowanie zakupu nieruchomości stanowiących jednocześnie przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu oraz na refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej oraz od wartości nieruchomości, hipoteka na której jest zabezpieczeniem spłaty kredytu.

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Banku, ustalonej zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.

Zalety

  • kredyt przeznaczony może być na dowolny cel związany z prowadzona działalnością gospodarczą i/lub rolniczą
  • długi okres kredytowania – nawet do 20 lat
  • możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy
  • wypłata w jednej lub w dwóch transzach
  • brak obowiązku udokumentowania wykorzystania kredytu (nie dotyczy, gdy celem jest spłata zadłużeń w innym banku/ instytucji finansowej)

Zabezpieczenie

Obligatoryjnymi zabezpieczeniami kredytu hipotecznego są:

  • hipoteka na nieruchomości
  • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych nieruchomości na której ustanowiona jest hipoteka ma rzecz Banku
  • pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania rachunkiem bieżącym
  • weksel in blanco

WIBOR 3M

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij