Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Zalety

 • okres kredytowania do 24 miesięcy
 • możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania
 • ustalana indywidualnie wysokość kredytu
 • odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu
 • automatyczna spłata zadłużenia z każdego wpływu na rachunek bieżący
 • brak konieczności dokumentowania celowości wykorzystania kredytu (nie dotyczy kredytu na spłatę kredytu obrotowego w innym banku)

Opis produktu

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/ lub rolniczą. Bank udostępnia Klientowi środki pieniężne na prowadzonym przez Bank rachunku bieżącym Klienta, pozwalające w sytuacji niedoboru środków pieniężnych na powstanie na tym rachunku zadłużenia, do wysokości udzielonego kredytu.

 • okres kredytowania do 24 miesięcy, z możliwością przedłużania na kolejne okresy bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania
 • ustalana indywidualnie wysokość kredytu
 • automatyczna spłata zadłużenia z każdego wpływu na rachunek bieżący
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej
 • odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty limitu i płatne są miesięcznie
 • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Banku, ustalonej zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

Warunki

 • cel – finansowanie bieżącej działalności;
 • okres kredytowania - do 24 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy bez konieczności spłaty salda kredytowego;
 • odnawialny charakter kredytu;
 • wysokość kredytu - ustalana indywidualnie;
 • automatyczna spłata zadłużenia z każdego wpływu na rachunek bieżący;
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej;
 • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z Bankiem;
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej 

Bank realizuje bieżące płatności Kredytobiorcy w granicach przyznanego limitu kredytu określonego w umowie kredytowej. Wpływ środków na rachunek bieżący obniża stan zadłużenia do wysokości górnej granicy zadłużenia ustalonego w umowie kredytowej. Kredyt udzielany jest na regulowanie bieżących zobowiązań firmy.

Kwota kredytu uzależniona jest przede wszystkim od posiadania dobrej zdolności kredytowej przedsiębiorcy oraz od obrotów na rachunku bieżącym.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 2-krotnych średnich miesięcznych obrotów po stronie MA na rachunku bieżącym Kredytobiorcy w Banku z okresu ostatnich 12 miesięcy.

Klientom pozyskanym z innych banków zalicza się historię obrotów na rachunku bieżącym zanotowanym w innych bankach.

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej. Odsetki naliczane są na bieżąco od wykorzystanego w każdym dniu limitu kredytu.

Zabezpieczenie

Stosowane zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym ustalane są indywidualnie i zależą m.in. od kwoty kredytu, oceny zdolności kredytowej, okresu spłaty oraz oceny ryzyka przez Bank.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij