Przekazy w obrocie dewizowym

Przekaz w obrocie dewizowym to zlecenie płatnicze obejmujące:

 • polecenie wypłaty,
 • przelew SEPA.

Polecenie wypłaty

Jest to skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Przelew SEPA

Jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

 1. Waluta transakcji EUR;
 2. Dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
 3. Występuje opcja kosztowa „SHA";
 4. Przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 5. Bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT.

Polecenie wypłaty wykonywane jest w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na rzecz i zlecenie:

 • klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku,

Bank realizuje polecenia wypłaty w walutach :

 • PLN - polski złoty
 • USD - dolar amerykański
 • EUR - waluta europejska
 • GBP - funt brytyjski
 • CHF - frank szwajcarski
 • AUD - dolar australijski
 • CAD - dolar kanadyjski
 • DKK - korona duńska
 • SEK - korona szwedzka
 • NOK - korona norweska
 • CZK - korona czeska
 • HUF - forint węgierski

Wykaz banków SEPA

Przekazy dewizowe wysyłane

Zlecając polecenie wypłaty w obrocie dewizowym należy wypełnić Dyspozycję przekazu w obrocie dewizowym i złożyć ją w Banku.
W dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym należy podać następujące dane:

 • dane zleceniodawcy: imię i nazwisko (nazwę zleceniodawcy), adres oraz numer rachunku
 • dane odbiorcy: imię i nazwisko (nazwę odbiorcy), adres oraz numer rachunku
 • dane banku odbiorcy: nazwę, kod SWIFT i adres
 • tytuł prawny przekazu lub rozliczenia
 • adnotacje (zawierające informacje dla beneficjenta np.: nr faktury, rodzaj płatności),
 • określenie, kto pokrywa koszty (BEN lub SHA albo OUR)

OUR - zleceniodawca pokrywa koszty realizacji zlecenia
BEN - beneficjent pokrywa koszty realizacja zlecenia
SHA - zleceniodawca z beneficjentem dzielą się kosztami, każdy z nich pokrywa koszty banków krajowych

Przekazy dewizowe otrzymane

Jeśli chcesz, by na Twoje konto wpłynęły pieniądze z zagranicy musisz podać osobie realizującej przelew zagraniczny następujące dane:

 • Imię, nazwisko i adres
 • Nazwę banku, tj. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (jest to bank, za pośrednictwem którego realizujemy przekazy zagraniczne)
 • SWIFT/BIC CODE: POLUPLPR
 • 28-znakowy nr rachunku w formacie IBAN, tj. numer NRB Twojego rachunku poprzedzony kodem kraju, czyli PL, np. PL11111111111111111111111111

Koszty

Szczegółowe informacje zawiera

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.