Rachunek walutowy

Korzyści

 • Waluta: EUR, USD, GBP, CHF
 • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
 • swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami
 • łatwy dostęp do informacji o rachunku przez telefon i Internet

Opis produktu

Rachunek walutowy przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność rolniczą.

Posiada funkcję:

 • gromadzenia środków pieniężnych w następujących walutach: EUR, USD, GBP i CHF;
 • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych: gotówkowych i bezgotówkowych;
 • środki na rachunku są oprocentowane.

Otwarcie rachunku

Aby otworzyć rachunek należy:

 • złożyć wypełniony wniosek o otwarcie rachunku,
 • przedstawić aktualny nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu innej działalności związanej z rolnictwem, decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON (jeżeli klient posiada),
 • złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej w przypadku, gdy osoba fizyczna  nie posiada gospodarstwa rolnego a sprzedaje wytwarzane płody rolne lub produkty hodowli  zwierząt,
 • podpisać umowę,
 • złożyć wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem posiadacza.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.