Podstawowy Rachunek Płatniczy

Korzyści

 • 0 zł - za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł - za wydanie i obsługę karty debetowej
 • 0 zł - za dostęp do Usługi bankowości elektronicznej
 • 0 zł - za pięć pierwszych w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET), w tym realizacji zlecenia stałego
 • 0 zł - za pięć pierwszych w miesiącu wypłat kartą debetową w innych bankomatach niż bankomaty Grupy BPS na terenie RP
 • brak możliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego
 • brak możliwości skorzystania z Debetu na koncie lub kredytu w rachunku płatniczym

Więcej o Podstawowym rachunku płatniczym

Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego. 

 1. Dostęp do rachunku podstawowego pozwala na wykonanie podstawowych, najbardziej  popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych). 
 2. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:  
  • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek, 
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego - jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty), 
  • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty. 
   Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia więc: otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunkównabywanie towarów i usług (także przez Internet), w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz za pomocą karty płatniczej MasterCard (z wyłączeniem kart kredytowych).  
 3. Bank oferuje Podstawowy rachunek płatniczy w walucie polskiej. 
 4. Podstawowy rachunek płatniczy jest nieoprocentowany.
 5. Z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe. Konsument posiadający rachunek podstawowy będzie mógł dokonywać transakcji kartami płatniczymi, z wyjątkiem transakcji dokonywanych kartami kredytowymi.
 6. Szczegółowe zasady dostępu do podstawowego rachunku płatniczego określają przepisy Rozdziału 7 (art. 59ia-59ih) ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

Ubezpieczenie kart

Posiadacze karty objęci są dodatkowo bezpłatnym Pakietem Bezpieczna Karta oferowanym we współpracy z Towarzystwem Generali. Więcej...

 

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij