Kredyt obrotowy

Zalety

 • okres kredytowania do 36 miesięcy (przy kredytach z jednorazową spłatą kapitału do 24 miesięcy)
 • ustalana indywidualnie wysokość kredytu
 • dopasowanie do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej
 • wypłata jednorazowa lub w transzach
 • możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności i utrzymania płynności finansowej

Opis produktu

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności, w tym bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, finansowanie podatku VAT, czy rozliczeń z pracownikami.

 • kredyt może być udzielony na okres do 36 miesięcy (do 24 miesięcy w przypadku kredytów z jednorazową spłatą kapitału, z możliwością wielokrotnego przedłużania)
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej
 • wypłata kredytu w transzach lub jednorazowo
 • spłata kapitału kredytu w ratach miesięcznych/ kwartalnych lub innych ustalonych z Bankiem
 • miesięczna spłata odsetek
 • oprocentowanie kredytu wg stałej stopy procentowej lub wg stopy zmiennej, opartej na stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Banku ustalonej zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

Warunki

 • okres kredytowania - nawet do 36 miesięcy ;
 • wysokość kredytu - ustalana indywidualnie;
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej;
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach;
 • oprocentowany wg stopy zmiennej.

Zabezpieczenie

Stosowane zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego ustalane są indywidualnie i zależą m.in. od kwoty kredytu, oceny zdolności kredytowej, okresu spłaty oraz oceny ryzyka.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij