Kredyt obrotowy

Zalety

 • okres kredytowania do 36 miesięcy (przy kredytach z jednorazową spłatą kapitału do 24 miesięcy)
 • ustalana indywidualnie wysokość kredytu
 • dopasowanie do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej
 • wypłata jednorazowa lub w transzach
 • możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności i utrzymania płynności finansowej

Opis produktu

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności, w tym bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, finansowanie podatku VAT, czy rozliczeń z pracownikami.

 • kredyt może być udzielony na okres do 36 miesięcy (do 24 miesięcy w przypadku kredytów z jednorazową spłatą kapitału, z możliwością wielokrotnego przedłużania)
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej
 • wypłata kredytu w transzach lub jednorazowo
 • spłata kapitału kredytu w ratach miesięcznych/ kwartalnych lub innych ustalonych z Bankiem
 • miesięczna spłata odsetek
 • oprocentowanie kredytu wg stałej stopy procentowej lub wg stopy zmiennej, opartej na stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Banku ustalonej zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

Warunki

 • okres kredytowania - nawet do 36 miesięcy ;
 • wysokość kredytu - ustalana indywidualnie;
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej;
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach;
 • oprocentowany wg stopy zmiennej.

Zabezpieczenie

Stosowane zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego ustalane są indywidualnie i zależą m.in. od kwoty kredytu, oceny zdolności kredytowej, okresu spłaty oraz oceny ryzyka.

Oprocentowanie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu obrotowego wynosi: 11,94% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 100 000,00 zł, okres kredytowania: 36 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 9,87% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 4%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 3 532,86 zł, łączna liczba rat: 36. Całkowity koszt kredytu 17 158,02 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 15 158,02 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 0,00 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 117 158,02  zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Kalkulacja została dokonana na 6 luty 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.