Zlecenia stałe

Korzyści

Nie musisz pamiętać o swoich płatnościach Bank zrobi to za Ciebie

 • Gwarancja zapłaty
 • Terminowość
 • Niska cena
 • Wygoda
 • Komfort
 • Bezpieczeństwo

Opis produktu

Posiadacz konta osobistego może skorzystać z dwóch rodzajów zleceń płatniczych:

 • jednorazowych - dyspozycja dotycząca wykonania przelewu którego kwota przekazana będzie na rachunek określonego, ustalonego przez Posiadacza dnia,
 • stałych - dyspozycja dotycząca wykonywania przelewu stałej jednoznacznie określonej kwoty na wskazany rachunek w regularnych odstępach czasu, są szczególnie wygodne przy regulowaniu stałych opłat.

Zlecenia stałe i jednorazowe można realizować na dowolny rachunek bankowy w Polsce ze środków zgromadzonych na koncie, z uwzględnieniem przyznanego limitu kredytowego lub dopuszczalnego salda debetowego.

Aby skorzystać ze zleceń stałych i jednorazowych wystarczy w Oddziale prowadzącym rachunek wypełnić formularz podając następujące informacje:

 • numer i nazwa rachunku, na który będą przelewane pieniądze,
 • kwota zlecenia,
 • data realizacji,
 • częstotliwość wykonywania operacji.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.